Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is opgesteld en bijgewerkt door Cookie Consent | CookieFirst.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor een goede werking van onze website gebruiken we cookies. Om jouw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en om dit goed te documenteren, maken we gebruik van een platform voor toestemmingsbeheer: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

Wanneer je onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons in staat te stellen een geldige toestemming van je te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in je browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor je toestemming hebt gegeven en om dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf gedefinieerde bewaartermijn verstrijkt of je verzoekt de gegevens te verwijderen. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Overeenkomst gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server logbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die jouw browser automatisch naar ons verzendt. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Jouw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
  • Jouw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over je browser
  • Informatie over jouw apparaat
  • De datum en tijd waarop je onze website hebt bezocht
  • De url van de webpagina waar je jouw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt doorCookie Policy Generator – CookieFirst.
terms