Onze missie

Blink Charging zet zich in voor duurzaamheid en het verminderen van de CO2-voetafdruk van transport. Als toonaangevende leverancier van oplaadapparatuur en -diensten voor elektrische voertuigen (EV’s) erkennen we de essentiële rol die EV’s spelen in de overgang naar een schonere en duurzamere toekomst.

Het is onze missie om het gebruik van EV te versnellen door betrouwbare, betaalbare en handige oplaadoplossingen te bieden die bestuurders in staat stellen om de overstap naar elektrisch rijden te maken. We geloven dat we door EV-laden toegankelijk en gemakkelijk te maken, kunnen helpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de schadelijke uitstoot die deze produceren te verminderen.

Naast het leveren van oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, geven we ook prioriteit aan duurzaamheid in onze eigen activiteiten. We zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen door afval te minimaliseren, hulpbronnen te sparen en waar mogelijk duurzame materialen te gebruiken.

 

Environmental, Social & Governance

Blink Charging heeft een Environmental, Social & Governance (ESG) commissie opgericht om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn duurzaamheidsdoelstellingen haalt en op een maatschappelijk verantwoorde manier opereert. Met de oprichting van een ESG-commissie toont Blink Charging zijn betrokkenheid bij duurzaamheid en zijn overtuiging dat verantwoord ondernemen essentieel is voor succes op de lange termijn. Het werk van de ESG-commissie zal ervoor zorgen dat het bedrijf een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en het milieu.

Als blijk van toewijding aan de milieudoelstellingen op lange termijn heeft Blink Charging een directeur Duurzaamheid aangesteld die een cruciale rol speelt bij het toezicht houden op en aansturen van onze duurzaamheidsinitiatieven. Binnen de verantwoordelijkheid valt ook het zorgen voor de integratie van duurzame praktijken in onze bedrijfsstrategie, het identificeren van risico’s en verbeterpunten en het implementeren van initiatieven die zijn afgestemd op onze doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Als liaison met de ESG-commissie bevordert de directeur Duurzaamheid de communicatie en rapportage over onze duurzaamheidsprestaties, naast het leiden van onze organisatie naar een duurzamere toekomst.

Het opsplitsen van duurzaamheidskwesties in de drie ESG-categorieën maakt het begrijpen en meten van de prestaties van een bedrijf op deze gebieden eenvoudiger. Door te focussen op specifieke factoren binnen elke pijler kan Blink Charging verbeterpunten identificeren en effectieve duurzaamheidsstrategieën ontwikkelen.

Environmental (het milieu):

Omvat een uitgebreide strategie gericht op het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van afval. We zetten ons in om duurzame praktijken te implementeren in al onze bedrijfsactiviteiten en onze impact op het milieu voortdurend te verbeteren. Door prioriteit te geven aan verantwoordelijkheid voor het milieu willen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor onze planeet en de samenleving.

Social (de maatschappij):

Omvat een reeks factoren, waaronder de bescherming van mensenrechten, het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie, het voorkomen van discriminatie, het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, klanten en de lokale gemeenschap, en het verantwoord beheren van onze toeleveringsketen. Door prioriteit te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we waarde creëren voor onze belanghebbenden en tegelijkertijd bijdragen aan een rechtvaardigere en eerlijkere samenleving.

Governance (behoorlijk bestuur):

Omvat een verscheidenheid aan factoren zoals toezicht door de raad van bestuur, het bevorderen van diversiteit in de raad van bestuur, het zorgen voor de juiste beloningsprikkels en het handhaven van ethische normen en het voorkomen van corruptie. Door middel van sterke bestuurspraktijken streven we naar het bevorderen van verantwoordingsplicht, transparantie en integriteit in al onze bedrijfsactiviteiten. Door deze waarden hoog te houden, willen we de waarde op lange termijn voor onze belanghebbenden vergroten en vertrouwen opbouwen bij onze klanten, partners en de samenleving.

De milieu-, sociale en bestuurscommissie en de directeur Duurzaamheid zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf, waaronder zaken met betrekking tot: (i) Milieu, Sociaal & Bestuur; (ii) Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie; en (iii) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ESG-commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en naleven van het ESG-beleid. Daarnaast werkt de ESG-commissie samen met het uitvoerend management van Blink Charging om de effectiviteit van het beleid te analyseren, problemen te identificeren, empirische gegevens te verzamelen en regelmatig rapporten op te stellen over de duurzaamheid van het bedrijf en de naleving van het ESG-beleid voor de Raad van Bestuur.

Het ESG-beleid wordt ten minste eenmaal per jaar door de commissie geëvalueerd en waar nodig herzien.

Understanding the Federal Standards for the NEVI Program and Buy America Rules

row of electric cars plugged into Blink charging stations under a solar canopy

Blink Charging EV Charging Station roadside location

Leiderschap

Environmental, Social & Governance Commissie 

  • Kenneth Marks, Chair
  • Louis Buffalino
  • Cedric Richmond

Directeur Duurzaamheid

  • Reed S. Fuller, Esq.