Hybrid Owned

We delen de investering en de inkomsten.